Siberian Husky Kennel
*NowościO nasNasze psyWystawySzczenięta
*GaleriaTęczowy mostLinkiKontakt

 

Winter Melody
HEARTBREAKER

Winter Melody
LA FURIA ROJA


BELLATRIX
Sachem's Dream

Arktogea
QUEEN of SNOWArktogea VIXEN

SACHEM z Watahy Ostrego Zęba
Ch.Pl. SACHEM z Watahy z Ostrego Zęba

Ta część nieba nazywa się Tęczowy Most

Kiedy odchodzi zwierzę, które było szczególnie komuś bliskie, to udaje się za Tęczowy Most. Są tam łąki i wzgórza, na których wszyscy nasi mali przyjaciele mogą się razem bawić i biegać. Jest mnóstwo jedzenia, wody i słońca, a nasi przyjaciele mają ciepło i wygodnie.

Wszystkie zwierzęta, które były chore i stare powracają w czasy młodości i zdrowia. Te które były ranne lub okaleczone są znów całe i silne, tak jak je pamiętamy, marząc o czasach które przeminęły. Zwierzęta są szczęśliwe z wyjątkiem jednej, małej rzeczy, każde z nich tęskni za kimś wyjątkowym, za kimś kto pozostał.

Biegają i bawią się razem, lecz przychodzi taki dzień, gdy jedno z nich nagle zatrzymuje się i spogląda w dal. Jego lśniące oczy są skupione. Jego ciało zaczyna drżeć. Nagle zaczyna biec, pędzi przez zieloną trawę, a jego łapy poruszają się szybciej i szybciej.

To ty zostałeś dostrzeżony, a kiedy twój najlepszy przyjaciel wreszcie ciebie spotyka, trzymacie się razem, aby w radości ponownego spotkania nigdy już się nie rozstać. Deszcz szczęśliwych pocałunków pada na twoją twarz, twoje ręce znów pieszczą ukochany łeb, znów patrzysz w ufne oczy swego przyjaciela, który na tak długo opuścił twe życie, ale nigdy nie opuścił twego serca.

A potem, razem przekraczacie Tęczowy Most ...

Autor nieznany

Just this side of heaven is a place called Rainbow Bridge

When an animal dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge. There are meadows and hills for all of our special friends so they can run and play together. There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill and old are restored to health and vigor. Those who were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our dreams of days and times gone by. The animals are happy and content, except for one small thing; they each miss someone very special to them, who had to be left behind.

They all run and play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance. His bright eyes are intent. His eager body quivers. Suddenly he begins to run from the group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling together in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your hands again caress the beloved head, and you look once more into the trusting eyes of your pet, so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together ...

            Author unknown

 

Siberian husky- Sachems Dream FCI             webdesign-Ane-Mon