*NowościO nasNasze psyWystawySzczenięta
*GaleriaTęczowy mostLinkiKontakt

                                                                                                   

Mieszkamy w małym mieście Żukowo niedaleko Trójmiasta i Zatoki Gdańskiej, 12km od stolicy Kaszub w najbardziej malowniczej krainie Pomorza, usianej jeziorami, lasami, wzniesieniami. Najwyższy szczyt na Kaszubach to góra Wieżyca (328 m n.p.m.) u podnóża której rozciąga się pasmo polodowcowych jezior rynnowych. Kilka kilometrów od naszego domu znajduje się dziewiczy Park Krajobrazowy „Jar Raduni”. Wymarzona okolica do przejażdżek psimi zaprzęgami. 

Przygoda z Husky miała swój początek 2001 roku - do naszego domu trafiła Sara mieszaniec Husky. Rok później pojawiła się Izis niebieskooka suczka oraz SACHEM z Watahy z Ostrego Zęba – urodzony arystokrata, elegancki, dostojny – nasz pierwszy Champion i zaprzęgowy pracoholik. Sara i Izis spędziły z nami wiele lat, nauczyły nas jak rozumieć te piękne, niezależne psy. Sachemowi zawdzięczamy zamiłowanie do wystaw oraz zainteresowanie hodowlą. Sachem był z nami zaledwie 3 lata… jego wizerunek widnieje na czołówce naszej strony internetowej, a jego imię jest nazwą naszej hodowli. 

W 2005/2006 roku zamieszkały z nami doskonałe suczki, późniejsze Interchampionki, Multi Championki: Arktogea VIXEN oraz wybitna Arktogea QUEEN OF SNOW – wraz z nimi pojawił się pomysł na podróże zagraniczne. 

W 2008 roku w naszej hodowli przyszły na świat pierwsze szczenięta i pierwsze dwa Championy z naszym przydomkiem. 

Kolejne lata przyniosły zmiany, nowe psy w hodowli …
Siberian Husky to nasza pasja i sposób na ciekawe życie.


Dziękujemy, Monice i Anecie za zrealizowanie naszej strony.
 Ane-mon


Sylwia & Wiesiek
Hodowla Sachem’s Dream FCI

We live in a small town of Żukowo near Tricity and the Bay of Gdańsk, 12km from the capital of Kashubia, the most scenic region of Pomerania, dotted with lakes, woods and hills. The highest peak in Kashubia is the mountain of Wieżyca (328 m above sea level), with a strip of postglacial finger lakes stretching at its foot. The primeval Jar Raduni Scenic Park is situated a few kilometres from our house. A perfect area for mushing.

Our adventure with Husky began in 2001, when Sara, a Husky crossbred, came to our house. The next year brought Izis, a blue-eyed she-dog, and SACHEM z Watahy z Ostrego Zęba, an elegant and dignified born aristocrat, our first Champion and a sled workaholic. Sara and Izis spent lived with us for many years, teaching us how to understand these beautiful, independent dogs. We owe our fondness for exhibitions and interest in breeding to Sachem, who was only three years with us… his likeness appears in the title page of our website, and his name is the name of our kennel.

Arktogea VIXEN and brilliant Arktogea QUEEN OF SNOW, perfect she-dogs that later on became International and Multi Champions, started to live with us in 2005/2006 – with them came an idea of going abroad.

In 2008 our kennel brought the first puppies, and the first two Champions with our own suffix.

Subsequent years brought changes, new dogs in the kennel… Siberian Husky is our passion and a way to live an interesting life …

We thank Monika and Aneta for designing our website.
Ane-mon
 

Sylwia & Wiesiek
Sachem’s Dream FCI Kennel

 

Siberian husky- Sachems Dream FCI             webdesign-Ane-Mon